புயலே பூவின் பூங்காற்றே 15

#4
சஞ்சனா யாரு, வேதா டியர்?
கதிரவனின் முதல் மனைவியா?
கதிரின் மனைவி என்றால்
இறந்த அவளுக்கு திதி
கொடுக்க பெற்றோருடன்
கதிர் ஏன் போகவில்லை?
மீனாட்சியம்மா சொல்வது
போல கதிரால்தான் சஞ்சனா
இறந்தாளா?
சஞ்சனா நல்லவளா?
இல்லை, கெட்டவளா?
 
Last edited:

Advertisement

New Episodes