தூரம் போகாதே என் மழை மேகமே !! - 76

#15
அப்பாடா ஆதிரைக்கு தாத்தா ஓலைசுவடி பற்றி நியாபகப்படுத்தீடர் . அர்ஜுன் சிவன் சிலையை பார்வதி சிலையுடன் இனைக்கும் முடிவு சூப்பர். ஆதிரை சீக்கிரமா சுவடி இருக்கனு பாரு .யோகிவேவ் மேம் செம்ம எபி
 
#16
அப்பாடா ஆதிரைக்கு தாத்தா ஓலைசுவடி பற்றி நியாபகப்படுத்தீடர் . அர்ஜுன் சிவன் சிலையை பார்வதி சிலையுடன் இனைக்கும் முடிவு சூப்பர். ஆதிரை சீக்கிரமா சுவடி இருக்கனு பாரு .யோகிவேவ் மேம் செம்ம எபி
 
Advertisement

Sponsored