24/03/2023 இன்றைய பதிவுகள் A NovelWritingContest2023

Saranya Hema

Writers Team
Tamil Novel Writer
#Completed_Novel_TNWContest

062's வடக்கு வீதி வணங்காமுடி - நிறைவுபெற்ற நாவல்

https://www.tamilnovelwriters.com/community/forums/062s-வடக்கு-வீதி-வணங்காமுடி.939/

#TNWcontestWriters #TNWContestEpisodesList கனவு பட்டறை கதை தொழிற்சாலை A novel writing contest - 2023 :) :) :)

https://www.tamilnovelwriters.com/community/categories/கனவுபட்டறை-கதைதொழிற்சாலை-a-novelwritingcontest2023.869/?fbclid=IwAR1MXgUV9urahlC5OXse12KbwwuBUfjEnBAIHckrADmuAP80CEPfy9HGGwg

24/03/2023 இன்றைய பதிவுகள் :) :) :)
#######################################

080's விழியாக நான் இமையாக நீ - 6

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/அத்தியாயம்-6.11240/

028's மாசறு கண்ணே வருக - 4

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/மாசறு-கண்ணே-வருக4.11241/

047's அத்தம் நீக்கி சித்தம் நிறைந்தாய் - 16

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/அத்தம்-நீக்கி-சித்தம்-நிறைந்தாய்-சித்தம்-16.11242/

030's நீயின்றி வாழ்வேது - 31

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/நீயின்றி-வாழ்வேது-31.11243/

065's காதல் முன்னேற்றக் கழகம் - 27

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/காதல்-முன்னேற்றக்-கழகம்-27.11245/

068's மனம் வேண்டிநிற்கும் வரம் நீயே - 15

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/வரம்-நீயே-15.11246/

041's தகிக்கும் சுடர்கள் - 22

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/தகிக்கும்-சுடர்கள்-சுடர்_22.11247/

013's நின் விழிகளில் கண்டேன் நேசம் - 20

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/நின்-விழிகளில்-கண்டேன்-நேசம்-அத்தியாயம்-20.11251/

062's வடக்கு வீதி வணங்காமுடி - நிறைவு பகுதி 1 & 2

https://www.tamilnovelwriters.com/community/forums/062s-வடக்கு-வீதி-வணங்காமுடி.939/


031's அன்பில் இணைந்த இதயங்கள் - 13

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/அன்பில்-இணைந்த-இதயங்கள்-13.11253/

039's கவிபாடும் கானகமயிலே - 17

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/கானகமயில்-17.11254/

017's காதலால் காதலாய் - 30

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/காதலால்-காதலாய்-30.11255/

046's காற்று சொன்னது காதலானது - 9

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/காற்று-சொன்னது-காதலானது-9.11256/


048's காதலென்பது கனவு அல்லவா - 13

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/காதல்-என்பது-கனவு-அல்லவா-13.11260/


073's வெட்கத்திமிரில் வீழ்ந்தேனே - 5

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/வெட்கத்திமிரில்-வீழ்ந்தேனே-5.11261/

074's தீராத காதல் நீயே - 17

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/தீராத-காதல்-நீயே-17.11265/

024's தினையோடு தேனாய் - 28

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/தினையோடு-தேனாய்-28.11266/

030's நீயின்றி வாழ்வேது - 32

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/நீயின்றி-வாழ்வேது-32.11267/

**

வாசியுங்கள், கருத்துக்களை பகிருங்கள், கதைகளை விமர்சியுங்கள் :) :) :)

https://www.tamilnovelwriters.com/community/categories/tnwcontestwriters-list-of-stories.877/?fbclid=IwAR1-1NCR_EeFNV_pH3qfBphPIGPqAcCmNkEYDKDtbusB7l_9Wic0_tEHceQ
 


Unleash It Here....

Dear Writers, இத்தளத்தில் எழுத விரும்புகிறவர்கள் , mallikamaniv[email protected] என்ற மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

Advertisement

New Episodes

Advertisement

Top