கண்ணீரிலே கண்ணீரிலே என் காதல் கரைகின்றதே

தமிழ் நாவல்
Back
Top