31/05/2023 தினத்தின் மற்ற பதிவுகள் A NovelWritingContest2023

Saranya Hema

Writers Team
Tamil Novel Writer
31/05/2023 தினத்தின் மற்ற பதிவுகள் :) :) :)

#Completed_Novel_TNWContest

097's காதல் வித்தை - நிறைவுற்ற நாவல்

https://www.tamilnovelwriters.com/community/forums/097s-காதல்-வித்தை.983/

098's காதல் வண்ணங்கள் – நிறைவுற்ற நாவல்

https://www.tamilnovelwriters.com/community/forums/098s-காதல்-வண்ணங்கள்.984/

019's காலம் தாண்டி வா காதலே - நிறைவுபெற்ற நாவல்

https://www.tamilnovelwriters.com/community/forums/019s-காலம்-தாண்டி-வா-காதலே.896/


080's விழியாக நான் இமையாக நீ – நிறைவுபெற்ற நாவல்

https://www.tamilnovelwriters.com/community/forums/080s-விழியாக-நான்-இமையாக-நீ.960/

31/05/2023 இன்றைய பதிவுகள் :) :) :)

#TNWcontestWriters #TNWContestEpisodesList கனவு பட்டறை கதை தொழிற்சாலை A novel writing contest - 2023 :) :) :)

https://www.tamilnovelwriters.com/c...C5OXse12KbwwuBUfjEnBAIHckrADmuAP80CEPfy9HGGwg

#######################################

080's விழியாக நான் இமையாக நீ – 32 இறுதி பாகம்

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/விழியாக-நான்-இமையாக-நீ-32-இறுதி-பாகம்.12258/

098's காதல் வண்ணங்கள் – நிறைவுற்ற நாவல்

https://www.tamilnovelwriters.com/community/forums/098s-காதல்-வண்ணங்கள்.984/


097's காதல் வித்தை – இறுதி அத்தியாயம்

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/காதல்-வித்தை-இறுதி-அத்தியாயம்.12250/

019's காலம் தாண்டி வா காதலே - 25(1), 25 (2) நிறைவு பகுதி

https://www.tamilnovelwriters.com/community/forums/019s-காலம்-தாண்டி-வா-காதலே.896/

*

வாசியுங்கள், கருத்துக்களை பகிருங்கள், கதைகளை விமர்சியுங்கள் :) :) :)

https://www.tamilnovelwriters.com/c..._pH3qfBphPIGPqAcCmNkEYDKDtbusB7l_9Wic0_tEHceQ
 

Unleash It Here....

Dear Writers, இத்தளத்தில் எழுத விரும்புகிறவர்கள் , mallikamaniv[email protected] என்ற மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

New Episodes

Back
Top