29/05/2023 இன்றைய பதிவுகள் :) :) :) A NovelWritingContest2023

Advertisement

Saranya Hema

Writers Team
Tamil Novel Writer
29/05/2023 இன்றைய பதிவுகள் :) :) :)

#completed_novel_tnwcontest

042's உன் சுவாசம் என் மூச்சில் - நிறைவுபெற்ற நாவல்

https://www.tamilnovelwriters.com/community/forums/042s-உன்-சுவாசம்-என்-மூச்சில்.919/

29/05/2023 இன்றைய பதிவுகள் :) :) :)

#TNWcontestWriters #TNWContestEpisodesList கனவு பட்டறை கதை தொழிற்சாலை A novel writing contest - 2023 :) :) :)
https://www.tamilnovelwriters.com/c...C5OXse12KbwwuBUfjEnBAIHckrADmuAP80CEPfy9HGGwg

#######################################

085's மதுர மஞ்சரி - 21, 22 Prefinal (1&2)

https://www.tamilnovelwriters.com/community/forums/085s-மதுர-மஞ்சரி.967/

042's உன் சுவாசம் என் மூச்சில் - EPILOGUE

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/உன்-சுவாசம்-என்-மூச்சில்-epilogue.12175/


003's மனவீணையின் புதுராகமே - 25

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/மனவீணையின்-புதுராகமே-25.12176/

086's மற்றொன்றினைக் காணாவே - 17 & 18

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/மற்றொன்றினைக்-காணவே-17-18.12177/

014's மனதிலோர் மோகன ராகம் – 24 & 25

https://www.tamilnovelwriters.com/community/forums/014s-மனதிலோர்-மோகன-ராகம்.891/

093's நிறம் தந்த வானவில் - 15

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/நிறம்-தந்த-வானவில்-15.12179/

073's வெட்கத்திமிரில் வீழ்ந்தேனே - 40

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/வெட்கத்திமிரில்-வீழ்ந்தேனே-40.12180/

090's எனைச் சுற்றி ஏகாந்தம் - 5

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/அத்தியாயம்-5-எனைச்-சுற்றி-ஏகாந்தம்.12182/

097's காதல் வித்தை - 16

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/காதல்-வி-த்-தை-16.12183/

*
வாசியுங்கள், கருத்துக்களை பகிருங்கள், கதைகளை விமர்சியுங்கள் :) :) :)

https://www.tamilnovelwriters.com/c..._pH3qfBphPIGPqAcCmNkEYDKDtbusB7l_9Wic0_tEHceQ
 

Advertisement

Unleash It Here....

Dear Writers, இத்தளத்தில் எழுத விரும்புகிறவர்கள் , [email protected] என்ற மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

New Episodes

Back
Top