29/03/2023 இன்றைய பதிவுகள் A NovelWritingContest2023

Saranya Hema

Writers Team
Tamil Novel Writer
#TNWcontestWriters #TNWContestEpisodesList கனவு பட்டறை கதை தொழிற்சாலை A novel writing contest - 2023 :) :) :)

https://www.tamilnovelwriters.com/community/categories/கனவுபட்டறை-கதைதொழிற்சாலை-a-novelwritingcontest2023.869/?fbclid=IwAR1MXgUV9urahlC5OXse12KbwwuBUfjEnBAIHckrADmuAP80CEPfy9HGGwg

29/03/2023 இன்றைய பதிவுகள் :) :) :)

#######################################
078's மௌனத்தின் மறுபக்கம் - 16

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/மௌனத்தின்-மறுபக்கம்-16.11348/

024's தினையோடு தேனாய் - 33

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/தினையோடு-தேனாய்-33.11349/

047's அத்தம் நீக்கி சித்தம் நிறைந்தாய் - 19

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/அத்தம்-நீக்கி-சித்தம்-நிறைந்தாய்-சித்தம்-19.11350/

065's காதல் முன்னேற்றக் கழகம் – 32, 33, 34

https://www.tamilnovelwriters.com/community/forums/065s-காதல்-முன்னேற்றக்-கழகம்.942/

051's மதுரமாய் நின் காதல் - 15

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/mnk-15.11353/

070's அணுவெல்லாம் நினைவென நிறைந்தாய் - 17

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/அணுவெல்லாம்-நினைவென-நிறைந்தாய்-17.11354/

041's தகிக்கும் சுடர்கள் - 27

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/தகிக்கும்-சுடர்கள்-சுடர்_27.11355/

017's காதலால் காதலாய் - 35

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/காதலால்-காதலாய்-34.11357/

068's மனம் வேண்டிநிற்கும் வரம் நீயே - 20

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/வரம்-நீயே-20.11358/

049's பாவை பார்வை மொழி பேசுமே - 8

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/பாவை-பார்வை-மொழி-பேசுமே_-மொழி-8.11359/

042's உன் சுவாசம் என் மூச்சில் - 6

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/உன்-சுவாசம்-என்-மூச்சில்-6.11360/

048's காதலென்பது கனவு அல்லவா - 14

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/காதல்-என்பது-கனவு-அல்லவா-14.11361/


088's காதல் மழலை அவள் மணவாளன் - 18

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/❤காதல்-மழலை-அவள்-மணவாளன்❤18.11363/


024's தினையோடு தேனாய் - 34

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/தினையோடு-தேனாய்-34.11364/

073's வெட்கத்திமிரில் வீழ்ந்தேனே - 8

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/வெட்கத்திமிரில்-வீழ்ந்தேனே-8.11365/

074's தீராத காதல் நீயே - 22

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/தீராத-காதல்-நீயே-22.11367/
**
வாசியுங்கள், கருத்துக்களை பகிருங்கள், கதைகளை விமர்சியுங்கள் :) :) :)

https://www.tamilnovelwriters.com/community/categories/tnwcontestwriters-list-of-stories.877/?fbclid=IwAR1-1NCR_EeFNV_pH3qfBphPIGPqAcCmNkEYDKDtbusB7l_9Wic0_tEHceQ
 


Unleash It Here....

Dear Writers, இத்தளத்தில் எழுத விரும்புகிறவர்கள் , mallikamaniv[email protected] என்ற மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

Advertisement

New Episodes

Advertisement

Top