28/05/2023 இன்றைய பதிவுகள் A NovelWritingContest2023

Advertisement

Saranya Hema

Writers Team
Tamil Novel Writer
28/05/2023 இன்றைய பதிவுகள் :) :) :)

#Completed_Novel_TNWContest :) :) :)

028's மாசறு கண்ணே வருக - நிறைவுபெற்ற நாவல்

https://www.tamilnovelwriters.com/community/forums/028s-மாசறு-கண்ணே-வருக.905/


048's காதலென்பது கனவு அல்லவா - நிறைவுபெற்ற நாவல்

https://www.tamilnovelwriters.com/community/forums/048s-காதலென்பது-கனவு-அல்லவா.925/

28/05/2023 இன்றைய பதிவுகள் :) :) :)

#TNWcontestWriters #TNWContestEpisodesList கனவு பட்டறை கதை தொழிற்சாலை A novel writing contest - 2023 :) :) :)

https://www.tamilnovelwriters.com/c...C5OXse12KbwwuBUfjEnBAIHckrADmuAP80CEPfy9HGGwg

#######################################

086's மற்றொன்றினைக் காணாவே - 16

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/மற்றொன்றினைக்-காணாவே-16.12159/

028's மாசறு கண்ணே வருக - 31,final &epilogue

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/மாசறு-கண்ணே-வருக-31-final-epilogue.12160/

014's மனதிலோர் மோகன ராகம் – 22, 23
https://www.tamilnovelwriters.com/community/forums/014s-மனதிலோர்-மோகன-ராகம்.891/

037's மயங்க தெரிந்த மனமே - 3

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/மயங்க-தெரிந்த-மனமே-3.12162/

003's மனவீணையின் புதுராகமே - 24 (1&2)

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/மனவீணையின்-புதுராகமே-24-2-3.12163/

027's முத்தத்தின் ஈரத்தில் - ஈற்றயல் அத்தியாயம் 18 (1&2)

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/முத்தத்தின்-ஈரத்தில்-ஈற்றயல்-அத்தியாயம்.12165/

048's காதலென்பது கனவு அல்லவா - 25 final

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/காதலென்பது-கனவு-அல்லவா-25-final.12166/

073's வெட்கத்திமிரில் வீழ்ந்தேனே - 39

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/வெட்கத்திமிரில்-வீழ்ந்தேனே-39.12167/

093's நிறம் தந்த வானவில் - 14

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/நிறம்-தந்த-வானவில்-14.12168/

080's விழியாக நான் இமையாக நீ - 28

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/விழியாக-நான்-இமையாக-நீ-28.12169/

077's வெந்நீரில் நீராடும் கமலம் - 24

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/வெந்நீரில்-நீராடும்-கமலம்-24.12172/

*
வாசியுங்கள், கருத்துக்களை பகிருங்கள், கதைகளை விமர்சியுங்கள் :) :) :)

https://www.tamilnovelwriters.com/c..._pH3qfBphPIGPqAcCmNkEYDKDtbusB7l_9Wic0_tEHceQ
 

Advertisement

Unleash It Here....

Dear Writers, இத்தளத்தில் எழுத விரும்புகிறவர்கள் , [email protected] என்ற மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

New Episodes

Back
Top