25/05/2023 இன்றைய பதிவுகள் A NovelWritingContest2023

Saranya Hema

Writers Team
Tamil Novel Writer
25/05/2023 இன்றைய பதிவுகள் :) :) :)

#TNWcontestWriters #TNWContestEpisodesList கனவு பட்டறை கதை தொழிற்சாலை A novel writing contest - 2023 :) :) :)

https://www.tamilnovelwriters.com/community/categories/கனவுபட்டறை-கதைதொழிற்சாலை-a-novelwritingcontest2023.869/?fbclid=IwAR1MXgUV9urahlC5OXse12KbwwuBUfjEnBAIHckrADmuAP80CEPfy9HGGwg

#######################################

072's வண்ணங்கள் மலரட்டும் உன் விழி அசைவில் - 17, 18

https://www.tamilnovelwriters.com/community/forums/072s-வண்ணங்கள்-மலரட்டும்-உன்-விழி-அசைவில்.949/

090's எனைச் சுற்றி ஏகாந்தம் - 3

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/அத்தியாயம்-3-எனைச்-சுற்றி-ஏகாந்தம்.12122/
019's காலம் தாண்டி வா காதலே - 21

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/காலம்-தாண்டி-வா-காதலே-21.12123/

014's மனதிலோர் மோகன ராகம் - 20

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/மனதிலோர்-மோகன-ராகம்-20.12124/

099's இசையின்றி என்னாவேன் - 11

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/இசையின்றி-என்னாவேன்-11.12126/

027's முத்தத்தின் ஈரத்தில் - 16

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/முத்தத்தின்-ஈரத்தில்-16.12127/

085's மதுர மஞ்சரி - 17, 18

https://www.tamilnovelwriters.com/community/forums/085s-மதுர-மஞ்சரி.967/

003's மனவீணையின் புதுராகமே - 23 (1 & 2)

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/மனவீணையின்-புதுராகமே-23-1-2.12130/

077's வெந்நீரில் நீராடும் கமலம் - 22

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/வெந்நீரில்-நீராடும்-கமலம்-22.12131/

015's புதிய பூபாளம் - 20 (Pre final)

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/புதிய-பூபாளம்-20-pre-final.12134/

097's காதல் வித்தை - 13

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/காதல்-வி-த்-தை-13.12135/

086's மற்றொன்றினைக் காணாவே - 13

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/மற்றொன்றினைக்-காணாவே-13.12136/

**
வாசியுங்கள், கருத்துக்களை பகிருங்கள், கதைகளை விமர்சியுங்கள் :) :) :)

https://www.tamilnovelwriters.com/community/categories/tnwcontestwriters-list-of-stories.877/?fbclid=IwAR1-1NCR_EeFNV_pH3qfBphPIGPqAcCmNkEYDKDtbusB7l_9Wic0_tEHceQ
 


Unleash It Here....

Dear Writers, இத்தளத்தில் எழுத விரும்புகிறவர்கள் , mallikamaniv[email protected] என்ற மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

Advertisement

New Episodes

Advertisement

Top