24/05/2023 இன்றைய பதிவுகள் A NovelWritingContest2023

Saranya Hema

Writers Team
Tamil Novel Writer
24/05/2023 இன்றைய பதிவுகள் :) :) :)

#TNWcontestWriters #TNWContestEpisodesList கனவு பட்டறை கதை தொழிற்சாலை A novel writing contest - 2023 :) :) :)

https://www.tamilnovelwriters.com/community/categories/கனவுபட்டறை-கதைதொழிற்சாலை-a-novelwritingcontest2023.869/?fbclid=IwAR1MXgUV9urahlC5OXse12KbwwuBUfjEnBAIHckrADmuAP80CEPfy9HGGwg

#######################################


014's மனதிலோர் மோகன ராகம் - 19

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/மனதிலோர்-மோகன-ராகம்-19.12111/

027's முத்தத்தின் ஈரத்தில் - 15

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/முத்தத்தின்-ஈரத்தில்-15.12112/

003's மனவீணையின் புதுராகமே - முன்னோட்டம்

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/மனவீணையின்-புதுராகமே-முன்னோட்டம்-9.12113/

028's மாசறு கண்ணே வருக - 29 (1 & 2)

https://www.tamilnovelwriters.com/community/forums/028s-மாசறு-கண்ணே-வருக.905/

093's நிறம் தந்த வானவில் - 11

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/நிறம்-தந்த-வானவில்-11.12116/

080's விழியாக நான் இமையாக நீ - 27

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/விழியாக-நான்-இமையாக-நீ-27.12118/


097's காதல் வித்தை - 12

https://www.tamilnovelwriters.com/community/threads/காதல்-வி-த்-தை-12.12119/

**
வாசியுங்கள், கருத்துக்களை பகிருங்கள், கதைகளை விமர்சியுங்கள் :) :) :)

https://www.tamilnovelwriters.com/community/categories/tnwcontestwriters-list-of-stories.877/?fbclid=IwAR1-1NCR_EeFNV_pH3qfBphPIGPqAcCmNkEYDKDtbusB7l_9Wic0_tEHceQ
 


Unleash It Here....

Dear Writers, இத்தளத்தில் எழுத விரும்புகிறவர்கள் , mallikamaniv[email protected] என்ற மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

Advertisement

New Episodes

Advertisement

Top