வெயில் காலத்திற்கு ஏற்ற நெல்லிக்காய் ஜூஸ்

shiyamala sothy

Well-Known Member
#2
அருமையான நெல்லி ஜூஸ். இது குடிப்பதனால் என்னென்ன நன்மைகள் இருக்கு என்று சொல்லியிருக்கலாம்.
1551975262629.png
 
#4
Benefites of gooseberry juice
  • Improves eyesight. ...
  • Purifies blood. ...
  • Benefits in burning excessive fat. ...
  • Relieves from constipation and piles. ...
  • Prevents hair loss and premature greying. ...
  • Strengthens liver. ...
 

Advertisement

New Episodes