முளைகட்டிய பச்சை பயறு சூப்

Usharaniantony

Well-Known Member
#1


Moong dal sprout soup


IngredientsMoong dal ¾ cup

Big onion chopped 1 no

Oil 1 tbsp

Pepper powder 1 tsp

Required salt

Coriander leaves for garnish

For grind

Small onion 5 no

Garlic 3 no

Ginger 1 small piece

Tomato 1 small

Cumin seeds 1 tsp


Method


For making sprouts

First soak the moong dal overnight or 10 to 12 hrs. Then drain the water and wash it well. Then drain them and transfer it in to the clean cotton or muslin cloth and make a tight knot.(shown in the picture). Leave it in warm and dark place till they sprout or over night. Keep this sprouts in the fridge for 2 days for future use. Once it sprouted boiled well. Keep it aside.


  • Heat a vessel with oil. Once oil heats, add chopped onion. Saute well.
  • Then add ground paste. Saute well. Once the raw smell goes add boiled sprouts.
  • Mix it well then add enough water and salt. Let it boil.after 5 min, switch off the flame.
Add pepper powder and garnish with coriander leaves.

Healthy soup is ready to serve.


Serve it in the evening

FOR MORE RECIPES PLEASE VISIT MYSAMAYALSNAPS.COM
 
Unleash It Here....

Dear Writers, இத்தளத்தில் எழுத விரும்புகிறவர்கள் , [email protected] என்ற மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

Sponsored

Advertisement

New Episodes