முகலாய பன்னீர் குருமா

Usharaniantony

Well-Known Member
Adobe_20191217_124140.png

Mughalai paneer kuruma


Ingredients

Paneer cubed 1 cup

Capsicum chopped 2 no

Butter 1 tbsp

Oil 1 tbsp

Boiled milk ¾ cup

Saffron pinch

Kasuri methi 2 tbsp

Required salt

Seasoning cardamom,cinnamon,cloves,star anise each one



For soaking and grind

Cashew nut 12 no

Badam 12 no

Khus khus 1 tbsp

Soaking with hot water and grind

Big onion 1 no

Green chili 4 no

Garlic 3 no

Ginger 1 small piece


Method

  • First soak the given items in hot water for 10 min, then grind it into a fine paste.
  • Then grind cashew, badam and khus khus in a fine paste. Keep it aside.
  • Dry roast the kasuri methi leaves and make it into a coarse powder.
  • Soak pinch saffron with ¼ cup of warm water.
  • Heat a pan with 1 tbsp of butter. Add paneer cubes and capsicum. Saute for 1 min. Keep it aside.
  • Then heat a vessel with oil, once oil heats add seasoning items. When it's popped add ground onion paste. Saute well in medium flame.
  • Once the raw smell goes, add ¼ cup of water. Mix it well. Let it boil.
  • Then add cashew paste and mix it well. Let it boil for 1 min. Then add milk. Let it boil for min. Then add fried paneer and capsicum, saffron milk, roasted kasuri methi powder and salt. Mix it well and let it boil for 1 min. Switch off the flame.
Serve it with chappathi.
FOR MORE RECIPES AND VIDEOS PLEASE VISIT MYSAMAYALSNAPS.COM
 

Unleash It Here....

Dear Writers, இத்தளத்தில் எழுத விரும்புகிறவர்கள் , mallikamaniv[email protected] என்ற மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

New Episodes

Back
Top