மட்டன் மிளகு வறுவல்

Usharaniantony

Well-Known Member
08-OiF96r-RWbQq8ogBz0trk6mcGNb6PO1wQfKeAl7PBCNxOX2A4UlK3pZMPq8lfR5MAq3Cdk210zloc5CIsLNSmV8oJkEOA2WYEoznceM5jCtcLw0nR3V1Sw7qj2HtmamM0P-1j


Mutton pepper fry


Ingredients

Mutton ¼ kg

Ginger garlic paste 1 tsp

Coriander powder 1 tsp

Curry masala powder ½ tsp

Small onion chopped ¾ cup

Tomato chopped 1 small

Required salt

Coriander leaves for garnish

For grind

Pepper 1 tsp

Cumin seeds 1 tsp

Fennel seeds 1 tspFor seasoning

Sesame oil 1 tbsp

Fennel seeds 1 tsp

Curry leaves 1 sprig


Method

  • Heat a pressure cooker with 1 tbsp of oil, add washed mutton pieces.
  • Then add turmeric powder and saute well. Then add enough water and cook it for 5 whistles. After pressure release keep it aside.
  • Heat a pan with 1 tbsp of oil. Add fennel seeds. Once seeds are popped add curry leaves. Then add cooked mutton, then add tomato. Mix it well. Then add ginger garlic paste. Saute well.
  • Then add coriander powder, curry masala powder and salt. Mix it well. Let it boil.
  • Once it dried well, then add chopped onion and ground powder(pepper, cumin, fennel) Mix it well. Saute for a minute. Then garnish with coriander leaves.

Serve it with rice or mix it with white rice.
FOR MORE RECIPES AND VIDEOS PLEASE VISIT MYSAMAYALSNAPS.COM
 

Unleash It Here....

Dear Writers, இத்தளத்தில் எழுத விரும்புகிறவர்கள் , mallikamaniv[email protected] என்ற மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

New Episodes

Back
Top