ஒரு இளைஞனின் பயணம்

smartiepie

Ashraf Hameeda T
#2
வேலை தேடி நகரத்திற்கு செல்லும் ஒரு இளைஞனின் கதை.
இது எனது முதல் நாவல்.
Hi,

Looks like Your new book is getting published, congratulations and best wishes on that!

If you want to write your story in this site, please let us know.

Regards.
 
Advertisement

New Episodes