ஆருயிரே என் ஓருயிரே - 24

SINDHU NARAYANAN

Well-Known Member
#6
:love::love::love:

இரு மனதின் சங்கமத்தில் ஆருயிர் ஓருயிராய்...

ஆருயிரே ஆருயிரே அன்பே
உன் அன்பில் தானே நான் வாழ்கிறேன்
நீயில்லையே நான் இல்லையே
நீ போகும் முன்னே அன்பே நான் சாகிறேன்
நீயே என் உயிரே எனக்குள் உன் உயிரே
கண்கள் மூடி அழுகிறேன் கரைகிறேன்
என் உயிர் நீயே என
ஆருயிரே ஆருயிரே அன்பே
உன் அன்பில் தானே நான் வாழ்கிறேன்
 
Last edited:

Advertisement

Sponsored