அழகோவியம் உயிர்பெற்றது 9 & 10

#7
அப்பாடா சுகுணாவை கல்யாணம்
செய்ய விவேக் வந்துட்டான்
பார்வதியும் கொஞ்சம் மலையிறங்கி
இருக்கிறாள்
இனியாவது ரகுவுக்கு மகிழ்ச்சி வந்தால் சரிதான்ப்பா
ராஜா அருமையான தம்பி
 
Last edited:

Advertisement

New Episodes